Címlap

Horváth H. Attila

egyetemi tanár

Horváth H. Attila

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára

Oktatói munkájának és kutatói tevékenységének fókuszai

 • az informális tanulás jelene és múltja a gyerekkortól a felnőttkorig
 • az erkölcsi szocializáció
 • a reformpedagógia: fókuszában Célestin Freinet munkássága
 • a neveléstudomány tudományos utánpótlásának kérdése
 • a problémaalapú tanulás

Elérhetőségek

horvath.h.attila@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 413. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Neveléselmélet és nevelésfilozófia, Neveléselmélet és gyakorlat, valamint szakdolgozati témavezetés és bírálat.

Mesterszakon

A tanulás támogatása, Problémaalapú tanulás, reflektív gyakorlat, Problem based learning (PBL), Pedagógiai tapasztalatok és a gyermek megismerése

Doktori képzésben

 • Általános pedagógia, pedagógiai antropológia, kortárskultúra-kutatás, Systematic Pedagogy, Pedagogical Antropology and Contemporary Culture Research
 • Elméleti-Történeti Program Műhely társvezetője, valamint témavezető, témakiíró, értekezések bírálója
 • PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: témavezető

Szakirányú továbbképzésben

Problémafeldolgozó műhely 1-2, Kutatásmódszertan, szakdolgozati szeminárium


Kutatási területek

A Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport tagja. Célunk egyrészt gyarapítani a hazai pedagógiában az emberre mint a nevelés alanyára vonatkozó elméleti tudást, másrészt empirikus kutatásokkal feltárni az emberi szubjektum társadalmi, morális, kulturális, lélektani perspektíváit és formálását. A pedagógia tárgyát szélesen értelmezzük beleértve a társadalmi-kulturális formálás legkülönbözőbb útjait.

Közreműködő tag a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportban.


Pályázatok, projektek, kutatások

 • A magyar neveléstudomány múltja és jelene (1970-2017) diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció – résztéma vezető
 • A Kreatív Demokrácia újragondolása a tanárképzésben – közreműködő
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén – közreműködő
 • EFOP 3.4.3-16-2016-00011 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (2017. április –2021. február) – kari koordinátor

Publikációk

Válogatott publikációk

Horváth H. Attila: A possible model for the interpretation of informal learning, Pedagogia Oggi 17: (2) pp. 28-48 (2019)

Horváth H. Attila: Egy-két gondolat a személyes visszaemlékezésekről mint forrásokról, In: Baska, Gabriella; Hegedűs, Judit; Szabó, András Zoltán (szerk.) Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére, ELTE PPK - L'Harmattan Kiadó (2019) pp. 100-107.

Horváth H. Attila, Gomboczné Erdei Mónika, Sárospataki Barnabás: Az aktív állampolgárság lehetősége a gimnáziumi kerettantervben. In: Fehérvári Anikó (szerk.) A Borsszem Jankótól Bolognáig: Neveléstudományi tanulmányok. Budapest: ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó, pp 119-140 (2018) (Metszéspontok; 1)

Horváth H. Attila: Informális tanulás történeti vizsgálatának egy lehetséges modellje, In: Nagy, Ádám (szerk.) Tizenkilencre lapot? Szoiálpedagógia a XXI. században, Pallasz Athéné Egyetem (2017) pp. 191-209.

Horváth H Attila: Entrepreneurship Education at Schools in Hungary, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce 6: (23) pp. 29-38. (2017)

Teljes publikációs lista: MTMT

Konferenciák

Időpont

Tudományos rendezvény címe, a közreműködés jellege

2020. 11. 19.

PLACE IN SPACE - Subject of Reflection and Area of Educational Activities, a tudományos bizottság tagja

2020. 11. 5-7.

Országos Neveléstudományi Konferencia, szekcióvezető

2019. 11. 7-9.

Országos Neveléstudományi Konferencia, előadó

2018. 08. 29-09.01.

International Standing Conference on the History of Education (ISCHE), előadó

2018. 11. 8-10.

Országos Neveléstudományi Konferencia, szimpóziumon opponens

2017. 03. 16-17.

VII International Entrepreneurship Conference, a tudományos bizottság tagja


Szakmai, közéleti tevékenység

Tudományos testületi tagság

 • Association for Moral Education, tag
 • European Forum for Freedom of Education, alapító tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság, tagFederation International Mouvement E'Cole Modern, tag
 • International Sonnenberg Association, tag
 • Magyar Történelmi Társaság, tag
 • Magyarországi Freinet Egyesület, tag
 • MTA köztestület II. Filozófia és történettudományok Osztálya Pedagógiai Bizottság, tag
 • Tanárképzők Szövetsége, tag